​​​​​​​                                                                    

Ingen lovindgreb mod principudmelding om førtidspension
​​​​​​​- hvad sker der så nu?

Der kommer ikke lovindgreb mod Ankestyrelsens afgørelse fra 2019 om førtidspension

I slutningen af 2019 kom Ankestyrelsen med en principudmelding angående anvendelsen af reglerne om mellemkommunal refusion for førtidspension. Udmeldingen fastslog to principper med slagside mod institutionstunge kommuner:

 1. Pensioner tilkendt 1.7.2014 eller senere er ikke omfattet af institutionsreglen
 2. Pensioner med en udløbet 6-årsregel er ikke omfattet af institutionsreglen

I praksis medførte disse principper, at kommuner med mange anbragte borgere fra andre kommuner pludselig skulle til at afholde udgifterne til førtidspensionen for mange af borgerne. Principperne i afgørelsen var i strid med mange års praksis på området – navnlig var de i strid med den måde reglerne for mellemkommunal refusion var programmeret i de IT-systemer, der håndterede refusionen.
Det første af de 2 ovenstående principper blev rullet tilbage med tilbagevirkende kraft med lov nr. 2190/2020. I sit svar på spørgsmål 3 fra folketinget til denne lovændring meldte beskæftigelsesministeren ud, at han havde bedt STAR om at undersøge den ovennævnte problemstilling nr. 2 og melde tilbage, om der skulle være behov for yderligere lovgivning på området.
 
STAR har nu meldt ud, at styrelsen ikke finder, at dette er tilfældet. Samtidig ser det også ud til, at princippet bag problemstilling nr. 2, som Ankestyrelsen fortolker det, er ved at blive kodet ind som gældende ret i det nye pensionssystem.

 • Sådan deltager du:

  Deltag online via din computer eller tablet/smartphone. Du modtager linket til webinaret i din bekræftelsesmail. Det er gratis at deltage i webinaret.

 • Har du brug for hjælp eller spørgsmål:

  Du kan altid kontakte [email protected] ved spørgsmål eller hvis du får brug for hjælp til tilmelding.

 • Anders Høgh Andersen

  Projektleder MARS

 • Esben Høier Schmidt

  Jurist

 • Ninna Jakobsen

  Sagsbehandler

 • , ,