İstanbul Politikalar Merkezi (İPM), 2001 yılından bu yana küreselleşmenin çoklu krizlerinin tartışılması amacıyla iklim değişikliğinden kutuplaşmaya, göçten çatışma çözümüne, demokratikleşmeden transatlantik ilişkilere kadar birçok alandaki soru ve sorunları ele almak amacıyla nitelikli ve kanıta dayalı araştırmalar gerçekleştirmektedir. Bu çalışmalar ışığında akademisyenler, uzmanlar, STK’lar ve öğrencilere yönelik bir tartışma platformu sağlamak, topluma ve karar alıcılara sağlam politika önerileri sunmak için bağımsız çalışmalar yürütmektedir.

Koronavirüs salgını sebebiyle yaşanan bu süreçte sorunlara karşı birlikte çözüm bulmak, olası ortak zeminleri analiz etmek ve akademik araştırmalarla desteklenen fikir alışverişi için 8 Haziran 2020, Pazartesi saat 15.00'te Adil Sarıbay, Emre Erdoğan, Evren Balta ve Nebi Sümer'in katılımıyla gerçekleşecek “Normalleşme Sürecinde Toplumsal Psikoloji ve Birey Olmak” isimli Salgın ve Toplum webinarına bekliyoruz.

  • Adil Sarıbay

  • Emre Erdoğan

  • Evren Balta

  • Nebi Sümer

  • , ,