WEBINÁŘ ZDARMA

Odezva na COVID-19 v Africe a konsorcia

V návaznosti na vyhlášení dotační výzvy na projekty humanitární odezvy na pandemii COVID-19 v Etiopii a Zambii (více zde) pro zájemce o zapojení do této odezvy webinář. Neziskové organizace, firmy, odborné instituce i experti budou mít příležitost diskutovat se zástupci MZV ČR v čele s náměstkem Martinem Tlapou možnosti partnerství a konsorcií pro komplexní odezvu na zdravotnické, vodohospodářské, sociální a ekonomické dopady ve dvou prioritních zemích rozvojové spolupráce ČR.

  • , ,