SW pro návrh vsakovacích a retenčních objektů a sestav kanalizačních šachet Wavin

V lokalitách, které neumožňují zasakovat dešťové vody, je nutné tyto vody před vypouštěním zadržet a vypouštět v povoleném množství nebo v průtocích, které nezpůsobí škody.

  • Lukáš Mejzlík

    Webinar Host

  • , ,