KOSTNADSFRITT WEBBINARIUM med CvZ Juridik

Anställ på rätt sätt


Står ni inför en nyanställning?
Är du osäker vilken anställningsform du ska välja?

Under detta en timme långa webinarium går våra jurister igenom vilka anställningsformer som står till buds i lagen om anställningsskydd, hur man bäst skriver avtal och vad man ska tänka på vid val av anställningsform.

  • , ,