FREE WEBINAR

Umowy prawa autorskiego w obrocie zagranicznym.

Opis wydarzenia

Webinar skupiać się będzie na tematach związanych z obrotem prawami autorskimi z podmiotami zagranicznymi –​​​​​​​ wydawcami, agentami literackimi, autorami, producentami etc.

  • Joanna Hetman-Krajewska

    Webinar Host

  • , ,