Design Think your Career

Design Thinking expert Lysanne van der Voort laat zien hoe Design Thinking van toegevoegde waarde kan zijn voor het uitstippelen van een (nieuwe) carrièrerichting voor o.a. werkzoekenden en boventallig personeel.

  • Lysanne van der Voort

    Webinar Host

  • , ,