Kostnadsfritt webbinarium

Så lyckas du med din IT upphandling ( DEL 2 - Utvärdering)

Innehåll

Att hitta en bra utvärderingsmodell för din IT-upphandling är inte alltid så enkelt. Det finns givetvis ingen metod som är perfekt eller son fungerar i alla IT-upphandlingar.  För att konstruera en bra utvärderingsmodell behöver man som huvudregel genomföra en verksamhetsanalys, målgruppsanalys och utreda vilka effekter som ska uppnås med IT-systemet. Därtill måste man givetvis se till att man uppfyller de upphandlingsrättsliga principerna.

 • Utvärderingsmetoder
  Genomgång av olika utvärderingsmetoder.

 • Utvärderingsmodeller
  Vilka traditionella utvärderingsmodeller finns inom IT-upphandling. Vilka är fördelarna respektive nackdelarna med de olika modellerna.

 • Tilldelningskriterier
  Vilka tilldelningskriterier är lämpliga i utvärdering av IT-upphandling.

 • Per Werling

  Värd

 • , ,