Slovenská lekárska komora v spolupráci so spoločnosťou LEKÁR, a. s. si Vás dovoľujú pozvať na odborný webinár pod názvom:

Rehabilitácia v čase COVID-u

24.11.2021 od 16.00 hod.

Slovenská lekárska komora v spolupráci so spoločnosťou LEKÁR, a. s. si Vás dovoľujú pozvať na odborný webinár pod názvom: "Rehabilitácia v čase COVID-u".

 • ORGANIZÁTOR:
  Slovenská lekárska komora,
  LEKÁR, a. s.

 • PROGRAM ODBORNÉHO WEBINÁRA:

  BLOK I.: 16.00 - 17.30

  1.)
  doc. MUDr. Peter Takáč, PhD., mim. prof.:
  "Rehabilitácia pacientov s ochorením COVID-19 v akútnej fáze"
  2.)
  MUDr. Adriana Babičová:
  "Postkovidový syndróm"
  3.)
  MUDr. Tímea Takácsová:
  "Pľúcna rehabilitácia post-covid pacientov"
  4.)
  MUDr. Linda Králiková:
  "Intenzívna rehabilitačná liečba covidového zápalu pľúc (kazuistika)"

  DISKUSIA

  BLOK II.: 18.00 - 19.30 hod. 

  1.)
  MUDr. Júlia Zderčíková Čurilová, MBA:
  "Úskalia rehabilitácie u pacientov po infekcii COVID-19 - časť I. (kazuistika)"
  2.)
  MUDr. Marianna Gálffy Hodosy:
  "Úskalia rehabilitácie u pacientov po infekcii COVID-19 - časť II. (kazuistika)"
  3.)
  doc. MUDr. Karol Hornáček, PhD.:
  "Potenciál prevencie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie a COVID-19"
  4.)
  MUDr. Helena Šingliarová, PhD.:
  "Využitie MLS lasera v rôznych fázach ochorenia COVID-19"

  DISKUSIA

  BLOK III.: 18.00 - 19.30 hod. 


  1.) MUDr. Henrieta Havrila, MPH:
  "Postura a kognícia"
  2.)
  Ing. Katarína Majlingová Mičianiková:
  "Neurostimulátory WalkAide a OmniHi5 v klinickej praxi"

  3.) Mgr. Andrea Černá:
  "Predpis OP pomôcky na mieru - čo hovorí legislatíva"

  DISKUSIA

 • REGISTRÁCIA: v pravom dolnom rohu je potrebné najskôr odkliknúť tzv. "cookies", následne kliknúť na tlačidlo "REGISTROVAŤ" a vyplniť všetky povinné polia ku úspešnej registrácii.

  Po úspešnej registrácii Vám príde na e-mail, ktorý ste zadali pri registrácii, link (preklik), prostredníctvom ktorého budete môcť webinár sledovať online a zapájať sa do diskusie cez chat. Tento link odporúčame otvoriť vo webovom prehliadači Google Chrome, ktorý zabezpečuje najväčšiu kompatibilitu s platformou WebinarJam, na ktorej bežia naše webináre. 

  Počas registrácie si môžete za svoje meno alebo priezvisko napísať aj ID SLK (prípadne číslo inej komory). Značne tým uľahčíte celý priebeh zápisu kreditov.

  Pre zaslanie prístupového linku okamžite po registrácii na Vami zadaný mail je potrebné odsúhlasiť okrem podmienok GDPR aj súhlas so zasielaním informácií o tomto webinári. V opačnom prípade Vám prístupový link príde na mail, ktorý ste zadali, iba cca 15 minút pred oficiálnym štartom webinára ako pripomienka. 

  V prípade akýchkoľvek problémov s registrovaním sa alebo následným pripojením sa do webinára dňa 24.11.2021 nás neváhajte kontaktovať telefonicky +421 911 199 723 alebo e-mailovou správou na [email protected] alebo [email protected].

 • Pokiaľ potrebujete vystaviť Potvrdenie o účasti, dajte nám o tom vedieť mailom na v[email protected]. Ku vystaveniu budeme potrebovať najmä Vaše ID, meno s priezviskom so všetkými titulmi a, samozrejme, mailový kontakt.

  ​​​​​​​Toto Potvrdenie je potrebné odovzdať svojej komore a tá rozhodne o uznaní/neuznaní kreditov uvedených v Potvrdení za sledovanie tohto webinára.

  Potvrdenie Vám následne vystavíme po skončení webinára v čo najkratšom možnom čase.

 • OTÁZKY DO DISKUSIE môžete zasielať aj vopred na e-mailovú adresu [email protected]. Do predmetu e-mailu, prosím, uveďte konkrétny webinár, ktorého sa otázka týka.

 • U P O Z O R N E N I E

  Pre získanie kreditov je potrebné zúčastniť sa na webinári cez svoj jedinečný link! Kredity nie je možné uznať v prípade, ak sledujete webinár cez počítač iného lekára spolu.

  Kredity za účasť Vám budú po skončení webináru zapísané v priebehu nasledujúcich dní, o čom budete mailovo informovaní.

                                                             TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ

 • LEKÁR, a. s.

  Vzdelávacie centrum Slovenskej lekárskej komory

 • doc. MUDr. Peter Takáč, PhD., mim. prof.

  Klinika FBLR, LF UPJŠ Košice

 • MUDr. Adriana Babičová

  Poliklinika ProCare Košice

 • MUDr. Tímea Takácsová

  Sanatórium Dr. Guhra, n. o., Tatranská Polianka

 • MUDr. Linda Králiková

  Fyzio active, s. r. o., Trenčín

 • MUDr. Júlia Zderčíková Čurilová, MBA

  Liečebňa FBLR NsP Nové Mesto nad Váhom, n. o.

 • MUDr. Marianna Gálffy Hodosy

  Špecializovaná nemocnica FBLR, Vitalita, n. o., Lehnice

 • doc. MUDr. Karol Hornáček, PhD.

  Katedra FBLR, SZU Bratislava

 • MUDr. Helena Šingliarová, PhD.

  Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie, UNB Ružinov, Bratislava

 • MUDr. Henrieta Havrila, MPH

  Proclinic - rehabilitačné centrum, Trnava

 • MUDr. Dagmar Peřková

  https://www.walkaide.cz/

 • MUDr. Miriam Dziaková, PhD.

  primár oddelenia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie; Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

 • Mgr. Andrea Černá

  Slovenská komora ortopedických technikov

 • , ,