Democracy’s World Shadow

Darlith Goffa E.H. Carr 2021: Athro Jennifer Pitts
Trefnwyd gan: Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol

E.H. Carr Memorial Lecture 2021: Prof Jennifer Pitts
Hosted by: Department of International Politics

​​​​​​​​​​​​​​
Am y weminar | About the webinar

Mae'r byd ynn ymrafael ag effeithiau ymerodraethau a’u goblygiadau i wleidyddiaeth ryngwladol yn y presennol a’r dyfodol. Mae’r Athro Pitts (Prifysgol Chicago) yn trafod y “cysgod byd” a daflwyd dros y drefn ryngwladol gan ddemocratiaeth ymerodraethol.
​​​​​​​
​​​​​​​The world is struggling with the legacies of empire and the implications for the present and future conduct of international politics. Professor Pitts (University of Chicago) discusses the “world shadow” cast by imperial democracy on the international order.
​​​​​​​
Am y llefarydd | About the speaker​​​​​​​
Mae Jennifer Pitts yn Athro Gwyddor Gwleidyddol a'r Pwyllgor ar Feddwl Cymdeithasol. Mae hi'n arbenigwraig ar syniadaeth wleidyddol a rhyngwladol modern; ymerodraeth; hanes cyfraith ryngwladol; a chyfiawnder byd-eang.
​​​​​​​
​​​​​​​Jennifer Pitts is Professor of Political Science and the Committee on Social Thought. She is an expert on modern political and international thought; empire; the history of international law; and global justice.

  • Athro | Prof Jennifer Pitts (Llefarydd | Speaker)

    Prifysgol Chicago University

  • Athro | Prof Milja Kurki (Gwesteiwr | Host)

    Prifysgol Aberystwyth University

  • , ,