İstanbul Politikalar Merkezi (İPM), 2001 yılından bu yana küreselleşmenin çoklu krizlerinin tartışılması amacıyla iklim değişikliğinden kutuplaşmaya, göçten çatışma çözümüne, demokratikleşmeden transatlantik ilişkilere kadar birçok alandaki soru ve sorunları ele almak amacıyla nitelikli ve kanıta dayalı araştırmalar gerçekleştirmektedir. Bu çalışmalar ışığında akademisyenler, uzmanlar, STK’lar ve öğrencilere yönelik bir tartışma platformu sağlamak, topluma ve karar alıcılara sağlam politika önerileri sunmak için bağımsız çalışmalar yürütmektedir.

Koronavirüs salgını sebebiyle yaşanan bu süreçte sorunlara karşı birlikte çözüm bulmak, olası ortak zeminleri analiz etmek ve akademik araştırmalarla desteklenen fikir alışverişi için 18 Mayıs 2020, Pazartesi saat 15.00'te Akgün İlhan, Barış Karapınar, Değer Saygın ve Ümit Şahin'in katılımıyla gerçekleşecek “Salgın Döneminde İklim, Enerji, Gıda ve Su” isimli Salgın ve Toplum webinarına bekliyoruz.
  • Akgun Ilhan

  • Barıs Karapınar

  • Deger Saygın

  • Umit Sahin

  • , ,