Darlith Gyhoeddus | Public Lecture
"International/Inter-Carbonic Relations"

Gan yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol. Darlith Goffa Kenneth Waltz 2021. Thraddodi gan yr Athro Jan Selby.
From the Department of International Politics. Kenneth Waltz Memorial Lecture 2021. Delivered by Prof Jan Selby.

Am y Ddarlith | About the Lecture

Mae newid yn yr hinsawdd a heriau ecolegol wedi ein gorfodi i ailfeddwl amrywiol agweddau ar wleidyddiaeth ryngwladol: nid yn unig sut i hwyluso cydweithio yn y system wleidyddol ryngwladol ond hefyd, yn fwy sylfaenol, sut rydym ni’n deall hanfod natur a hanes gwleidyddiaeth ryngwladol.
 
Yn ei ddarlith bydd yr Athro Selby yn cynnig y dylem ystyried gwleidyddiaeth ryngwladol yn ‘rhyng-garbonig’: gwleidyddiaeth ryngwladol yn sylfaenol ynghlwm â charbon. Mae goblygiadau pwysig yn codi o ran sut rydym ni’n deall hanes gwleidyddiaeth ryngwladol, disgyblaeth Cysylltiadau Rhyngwladol, her yr hinsawdd a phosibiliadau ar gyfer gwleidyddiaeth y dyfodol.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Climate change and ecological challenges have made it necessary to rethink various aspects of international politics: not just how co-operation in the international political system can be facilitated but also, more fundamentally, how we understand the very nature and history of international politics.

In his lecture Professor Selby will provocatively propose that we consider international politics as ‘inter-carbonic’ - fundamentally entangled with carbon. Important implications arise for how we understand the history of international politics, the discipline of International Relations, the climate challenge, and possibilities for future politics.

  • Prof Milja Kurki (Gwesteiwr | Host)

    Cadair E.H. Carr mewn Gwleidyddiaeth Ryngwlado | E.H. Carr Chair in International Politics. Prifysgol Aberystwyth University.

  • Prof Jan Selby (Llefarydd | Speaker)

    Athro mewn Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol | Professor of Politics and International Relations. Prifysgol Sheffield University.

  • Am y Llefarydd | About the Speaker

    Mae’r Athro Selby yn arbenigwr ar wleidyddiaeth newid yn yr hinsawdd, dŵr ac ynni ac yn arbennig ar sut mae cwestiynau grym yn gysylltiedig â phob un. --------------------------------------------------------- Professor Selby is an expert on the politics of climate change, water and energy and especially on how questions of power are tied up with each.

  • , ,