Kulturna baština i ciljevi održivog razvoja - gde je veza?

Cilj webinara je da skrene pažnju na temu očuvanja i zaštite kulturne baštine, kao i povezanost ove teme sa ciljevima održivog razvoja i agende 2030, te da okupi značajne društvene aktere, institucije i organizacije, ali i mlade i zanteresovane građane i podstakne ih na dijalog o ovoj važnoj temi.  Želja nam je da prvenstveno sa mladima, ali i predstavnicima institucija i organizacija razgovaramo na ovu temu.


  • dr Milena Dragićević Šešić

    redovna profesorka Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu

  • Bora Dimitrijević

    predsednik Nacionalnog komiteta za nematerijalno kulturno nasleđe

  • Miloš Milovanović (moderator)

    producent/prezenter televizije N1

  • , ,