Savremeno lečenje šećerne bolesti tip 2

Prof. Teodora Beljić Živković sa kolegama endokrinolozima, će svojim predavanjima, slušaocima približiti temu savremnog koncepta lečenja šećerne bolesti. Posebna pažnja biće posvećena upotrebi savremenih insulinskih analoga za postizanje dobre glikoregulacije.

 • Kretanje kroz ADA/EASD algoritam
  Prof. dr Teodora Beljić Živković

 • Bazalni insulin kao preduslov dobre glikoregulacije
  Asist. dr Miljanka Vuksanović

 • Titracija bazalanih insulina: broj jedinica ili dobra jutarnja glikemija
  Dr Goran Cvijović

 • Trenutak za uvođenje bazalnog insulina i modernizaciju terapije
  Dr Klara Lelik Tubić

 • , ,