Transportförsäkringar
Seminarium som går igenom grunderna i transporträtt, Gemensamt Haveri och Incoterms samt varför man bör teckna varuförsäkring.

  • Lennart Johansson

    Webinar Host

  • Therese Söderholm

    Webinar Host

  • Johan Luck

    Webinar Host

  • , ,