Da li smo svi jednaki ili su neki "jednakiji" od drugih?

Cilj webinara je da skrene pažnju na značaj smanjenja nejednakosti u društvu u kontekstu smanjenja diskriminacije po svim osnovama (socijalnim, ekonmskim i političkim), kao i na značaj pormovisanja socijalne, ekonomske i političke inkluzije, te da okupi značajne društvene aktere, institucije i organizacije, ali i mlade i zanteresovane građane i podstakne ih na dijalog o ovoj važnoj temi.  Želja nam je da prvenstveno sa mladima, ali i predstavnicima institucija i organizacija razgovaramo na ovu važnu temu.


  • Svetlana Stefanović

    ekspertkinja za mentorstvo i rodnu ravnopravnost

  • Brankica Janković

    poverenica za zaštitu ravnopravnosti

  • Miloš Milovanović (moderator)

    producent/prezenter televizije N1

  • , ,