Gratis Webinaar

                    Episode 25
Hoe om die negatiewe impak van die gee van geld aan familielede te vermy?                   

52 kort episodes waar ons weekliks eerlike en wyse antwoorde soek op een moeilike vraag oor die welvaart van families.

  • Willem Lategan

    Webinar Host

  • Prof Elmarie Venter

    Webinar Host

  • , ,