​​​​​​​Gratis webinar

Fang forbrukeren i gjerningsøyeblikket!

Om webinaret

Dato: 19 mai.
Tid: 09:00 - 09:45
Sted: webinarjam / vulkan 16


Opinion har de siste 10 årene jobbet med en visjon om å bygge en bro mellom hva folk sier og hva de gjør. Ved hjelp av ny teknologi er vi et langt steg nærmere å bygge denne broen. Hvordan? Ved hjelp av geo-lokalisert datafangst! Dette handler om å treffe forbrukeren der vedkommende er, når vedkommende utfører handlingen vi ønsker å forstå. Hvorfor er dette viktig? Det gir bedre data, med vesentlig mindre feilkilder, og det gir data «in the moment», som kan gjøre det mulig å agere i sanntid.

På vårt frokostseminar vil presentere vi et utrolig spennende case om hvordan vi har brukt geo-lokalisert datafangst for å forstå hvordan folk reiser:

- Hvordan erstatter man tradisjonell datafangst med geo-lokalisert datafangst for å forbedre den Nasjonale Reisevaneundersøkelsen? Her treffer du mannen som er ansvarlig for at samferdselsmyndigheter, kommuner og forskere får oppdaterte data om nordmenns reisevaner, Oskar Kleven fra Statens vegvesen, sammen med seniorrådgiver Ole Brauteset i Opinion og Espen Jørgensen​​​​​​​ i Kogenda. 

Webinaret er gratis og åpent for alle. Dersom du ønsker å delta fysisk på frokostseminaret hos oss på Vulkan 16, kan du melde deg på her


Velkommen til spennende og lærerikt webinar, torsdag 19.mai klokken 09:00!

  • Opinion AS

  • , ,