Doğa ve İklim Söyleşileri çevrimiçi / online webinar üzerinden devam ediyor!


İstanbul Politikalar Merkezi'nde, doğa koruma ve iklim değişikliği ile mücadele alanlarını bir araya getirmek amacıyla başlattığımız Doğa ve İklim Söyleşileri dizisinin sekizinci konuşmacısı, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Çağatay Tavşanoğlu.


DOĞA VE İKLİM SÖYLEŞİLERİ - 8
12 MAYIS 2020

"İklim Değişikliği, Orman Yangınları ve Biyoçeşitlilik"
Çağatay Tavşanoğlu - Hacettepe Üniversitesi


İçerisinde bulunduğumuz yüzyılın en önemli ekolojik sorunu olan iklim değişikliği, türlerin yayılış alanlarının, fenolojilerinin ve ekolojik karakterlerinin değişmesine yol açmaktadır. Çoğu türün uyarlanma kapasitesinden hızlı bir şekilde gerçekleşen bu değişimler nedeniyle önümüzdeki dönemde biyolojik çeşitlilikte küresel çapta azalma olması beklenmektedir. İklim değişikliğinin tetiklediği başka bir sorun da doğal ya da insan tarafından şekillendirilmiş yangın rejimlerinin değişmesidir. Yangınların, canlıların ekolojisini ve evrimini etkileyen çok güçlü bir etmen olduğu düşünüldüğünde, yangın rejimlerindeki ani değişikliklerin, iklim değişikliğinin biyolojik çeşitlilik üzerindeki olumsuz etkilerini artırma potansiyeli bulunmaktadır. Bu konuşma kapsamında, iklim değişikliğinin orman yangınları üzerine mevcut ve olası etkileri, dünya üzerindeki farklı coğrafyalardan örneklerle irdelenecek ve yangın rejimlerinin değişmesinin biyolojik çeşitlilik üzerindeki etkileri tartışılacaktır.


Çağatay Tavşanoğlu, Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nden 1998 yılında mezun olmuş, yüksek lisans ve doktorasını aynı üniversitede ekolojik alanında tamamlamıştır. Yirmi yıldan uzun zamandır, orman ve bozkır ekosistemlerindeki dinamikler üzerine bilimsel çalışmalar yürütmektedir. Bitki ekolojisi ve yangın ekolojisi konularında uzmandır. Son yıllarda araştırmaları, orman yangınlarının ve iklim değişikliğinin ekolojik sistemler üzerindeki etkisi ve fonksiyonel ekoloji konuları üzerine yoğunlaşmıştır. Halen profesör olarak görev yaptığı Hacettepe Üniversitesi'nde ekoloji ve çevre bilimleri üzerine lisans ve lisansüstü düzeyde dersler vermektedir.

  • Cagatay Tavsanoglu

    Hacettepe Üniversitesi Ogretim Uyesi

  • Umit Sahin

    IPM Iklim Calısmaları Koordinatoru

  • , ,