Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτηρίων & Αειφορία Κατασκευών:
​​​​​​​Οι νέες τάσεις και το μέλλον.

  • Χρήστος Τέας

    Webinar Host

  • Αλίς Κοροβέση

    Γεν. Διευθύντρια ΙΝΖΕΒ

  • , ,