ZAVRŠNA KONFERENCIJA

IT COMMUNITY REGION – Stvaranje i podsticanje zajedničke prekogranične preduzetničke IT zajednice

Program konferencije

  • 13.00 – 13.10 Vladimir Perović, Rukovodilac sektora za upravljanje projektima, Otvoreni univerzitet Subotica Doo, Realizovane projektne aktivnosti u srpskom delu prekograničnog regiona

  • 13.10 – 13.20 Ana Gale, Ravnateljica, Učilište Studium Vukovar, Realizovane projektne aktivnosti u hrvatskom delu prekograničnog regiona

  • 13.20 – 13.30 Danijel Naletilić, Koordinator projekta u Odjelu za društvene djelatnosti, VURA – Razvojna agencija Vukovar d.o.o., Predstavljanje kreirane IT platforme

  • 13.30 – 13.40 Ivana Rađenović, Projekt menadžer, Regionalna Razvojna Agencija Panonreg, Predstavljanje promotivnih aktivnosti projekta

  • , ,