Analys av plaster (del5)

Kombination av metoder, ytanalys och sammanfattning

Här behandlas kombination av olika analysutrustningar vilket har framtiden för sig. Vissa problem kan bara lösas med ytanalys och vi går igenom vilka analysmetoder som är möjliga. Därefter följer en sammanfattning av hela kursen.

  • Lennart Johansson

    Webinar Host

  • , ,