Detekce onemocnění končetin skotu

18.6. 9:00 nebo 24.6. 9:00
Různá onemocnění končetin skotu významně ovlivňují. Bude diskutována problematika nekrobacilózy, dermatitidy, septického zánětu škáry paznehtu, ale i další onemocnění, včetně jejich ekonomických aspektů a vlivu na užitkovost. Součástí semináře bude též představení plně automatizovaného systému na bezkontaktní detekci příznaků výše uvedených onemocnění včetně výsledků z pilotního nasazení.
.

  • Ing.Václav Straka

    Webinar Host

  • doc. Dr. Ing. Zdeněk Havlíček

    Webinar Host

  • Ing.Martin Húdek

    Webinar Host

  • , ,