Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie


zaprasza na wykład:

Niepełnosprawność: zagrożenia i nadzieje

Termin: piątek, 11 czerwca 2021 r., godzina 17:00 - 18:30

  • Marek Plura

    SENATOR MAREK PLURA od urodzenia choruje na postępujący zanik mięśni i porusza się wyłącznie na wózku elektrycznym. W wieku 21 lat wybrał życie w Domu Pomocy Społecznej Caritas “Miłosierdzie Boże” w Mikołowie. Dziś jest szczęśliwym mężem Ewy oraz tatą Marysi i Beniamina, mieszka w Katowicach. Ukończył studia pedagogiczne w Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie, a także studia podyplomowe z zakresu psychoterapii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Z zamiłowania jest grafikiem i poetą. Marek Plura jest laureatem wielu nagród i konkursów, m.in.: Człowiek Bez Barier 2004, Lodołamacz Specjalny i innych. Najbardziej jednak ceni sobie Order Uśmiechu, który na wniosek dzieci został mu nadany w roku 2012. DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA I SPOŁECZNA Sam siebie nazywa pracownikiem socjalnym, gdyż z pracą w tym zawodzie łączył profesjonalne zaangażowanie do czasu wyboru na posła w roku 2007. Swoją działalność społeczną kieruje głównie na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych. Był założycielem Stowarzyszenia “Dobry Dom” i prezesem Śląskiego Stowarzyszenia Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych “Akcent”, a także przewodniczącym Rady Programowej Działu Integracyjno-Biblioterapeutycznego Biblioteki Śląskiej. Na arenie międzynarodowej pełnił funkcję wiceskarbnika Międzynarodowego Parlamentu Osób Niepełnosprawnych i wicedyrektora Very Special Arts Poland. POSEŁ NA SEJM RP W roku 2006 Marek Plura został radnym Rady Miasta Katowice, był przewodniczącym Komisji Spraw Obywatelskich i Społecznych, zaś w roku 2007 i 2011 wybrano go na posła na Sejm RP. W czasie obu kadencji był członkiem Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Przewodniczącym Podkomisji Stałej ds. Osób Niepełnosprawnych. Prowadził Parlamentarny Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Parlamentarną Grupę ds. Autyzmu. Był sprawozdawcą licznych ustaw i uchwał min. o języku migowym, o równouprawnieniu osób niepełnosprawnych i wsparciu ich życiowej aktywności, a także o poprawie systemu edukacji i zabezpieczenia społecznego, które łącznie przyczyniły się do ratyfikacji przez Polskę Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych. POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2014 roku Marek Plura wybrany został posłem do Parlamentu Europejskiego, gdzie aktywnie pełnił funkcje: Wiceprzewodniczącego Intergrupy ds. Niepełnosprawności, Członka Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, Członka Komisja Transportu i Turystyki oraz innych intergrup i grup bilateralnych. Na koniec kadencji jego praca parlamentarna została uhonorowana przez ekspertów i dziennikarzy Parlamentu Europejskiego tytułem Najlepszego Europosła w roku 2018 w dziedzinie Polityka Społeczna i Regionalna. SENATOR X KADENCJI Od 2019 r. Marek Plura jest Senatorem i sprawuje swój mandat jako: Wiceprzewodniczący Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, członek Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej oraz Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych.

  • , ,