Gratis Webinar

Hvordan lykkes organisationer med SAFe - og hvad kan spænde ben for at lykkes?

At lykkes med implementering af SAFe eller dele af SAFe er ikke nogen nem øvelse og mange virksomheder er ikke lykkes med den agile transformation – som det havde sat sig for.
 
Men hvorfor går det nogen gange galt – hvad er succeskriterierne og hvad kan vi lære at de virksomheder - der rent faktisk er lykkes med stor succes?
 
Vi vil under dette webinar give vores bud på – hvad der skal til for at lykkes med SAFe samt inddrage relevante cases fra virksomheder – der har virkelig har indfriet værdi ud fra faktabaserede målinger.
 
Vi tror nemlig på – at den rette tilgang og metode er vejen mod succes – for virksomheder – der ønsker at indfri værdien med SAFe som rammeværk.
 
Peter Klinge Dahlhus og Timo Larsen er begge undervisere i SAFe og rådgiver til daglig virksomheder omkring agile transformationer.

Webinar Presenters

  • Timo Larsen

    Webinar Host

  • Peter Klinge Dalhus

    Webinar Host

  • , ,