WEBINAR | 16. JUNI, 11:30 - 13:00

Om webinaret

Digital innovasjon skjer i mange former. Programvare tilbys både som produkter, tjenester og integreres i stadig flere produkter. Innsamling av data brukes for å utvikle og forbedre produkter og data selges også som selvstendige tjenester.

I dette webinaret får du et innblikk i hvordan du kan beskytte teknologi som utvikles i form av programvare, kunstig intelligens, maskinlæring, datasett og mye mer. Vi gir deg en oversikt over de viktigste beskyttelsesformene du trenger å kjenne til, slik som patent, opphavsrett, forretningshemmeligheter og design.

Du får også høre fra Pexip AS hvordan de beskytter sin teknologi.

Program

11.30 - 11.45 Oversikt over relevante rettigheter  - et fugleperspektiv
(Marie Vaale-Hallberg og Ingvild Hanssen-Bauer, Kvale)
Vi gir en oversikt over relevante rettigheter, hvordan du kan oppnå beskyttelse og hva du bør tenke på for å legge en god IP-strategi.
 
11.45 - 12.05 Patenter i skyen
(Andreas Werner, Onsagers)
Det er en seiglivet myte at ingen former for programvare kan patenteres. Sannheten er at patenter på datamaskinimplementerte oppfinnelser innvilges hele tiden. Vi snakker om patenter og skyer, simulering, AI og andre datamaskinimplementerte systemer.
 
12.05 - 12.20 Programvare og algoritmer
(Per-Kaare Svendsen, Kvale)
Algoritmer implementeres i stor grad i programvare. Programvare nyter opphavsrettslig vern, men det er ikke alltid tilfellet for den underliggende algoritmen. Mye av dagens programvare baserer seg på open source og både utviklere og de som skal kommersialisere programvare må forholde seg til open source lisenser. Vi snakker om rekkevidden av beskyttelse for algoritmer og programvare, hva man bør tenke på for å beskytte programvare og algoritmer og hva man bør passe på når man bruker open source. 
 
12.20 - 12.40 IP-strategi for tech-selskaper i vekst
(Espen Christensen, Pexip AS)
For software-baserte tech-selskaper i vekst, er IP sjelden en asset som genererer direkte cash-flow. Raske endringer i teknologi og marked, gjør at det heller ikke er langvarige teknologiske monopoler man er ute etter. En av de viktigste assets til et tech-selskap i vekst, er evnen til å til enhver tid ligge foran i teknologiutviklingen. IP benyttes da mer for å dokumentere evnen til innovasjon og til å utvikle unike løsninger. IP brukes også til å forsterke det teknologiske fortrinnet, gjennom den preventive effekten mot direkte etterligninger som en dynamisk IP-portefølje gir.  IP er på den måten med på å befeste de iboende verdiene som ligger i selskapet. I denne sesjonen vil vi belyse hvordan Pexip, et norsk selskap innen videokonferanse i sterk vekst, benytter IP på denne måten
 
12.40 – 12.55 Hva hvis hemmelighold blir den beskyttelsen dere baserer dere på?
(Marie Vaale-Hallberg og Ingvild Hanssen-Bauer, Kvale)​​​​​​​
Vi vil gi dere en huskeliste for hva man i så fall må tenke på og gjøre i forhold til ansatte og andre, så som samarbeidspartnere, kunder og leverandører.

12.55 – 13.00 Spørsmål

 • Kvale

  Webinar Host

 • Marie Vaale-Hallberg

  Partner, Kvale

 • Ingvild Hanssen-Bauer

  Partner, Kvale

 • Per-Kaare Svendsen

  Partner, Kvale

 • Andreas Werner

  Patentrådgiver, Onsager

 • Espen Christensen

  IP Manager, Pexip

 • , ,