ΜΑ στην «Εκπαιδευτική Διοίκηση & Ηγεσία» & στην «Ειδική (Ενιαία) Εκπαίδευση»

Θα παρουσιαστούν οι 2 κατευθύνσεις του μεταπτυχιακού προγράμματος των Επιστημών της Αγωγής, «Εκπαιδευτική Διοίκηση & Ηγεσία» και «Ειδική (Ενιαία) Εκπαίδευση».

  • Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

    Webinar Host

  • , ,