O webinaru

Panoramska radiografija jedinstvena je i vrlo korisna tehnika ekstraoralnog snimanja koja stomatologu omogućuje pregled cijele denticije i povezanih struktura, od kondila do kondila, na jednom filmu. Snimanje širokog raspona struktura na jednom detektoru opravdava izglede za pogreške u digitalnim panoramskim radiografijama. Nepravilan položaj pacijenta to dodatno komplicira, smanjujući dijagnostičku korisnost ovih radiografija. Široko znanje o uobičajenim pogreškama pri pozicioniranju i načinima za njihovo ispravljanje koristi radiološkim tehnolozima u tumačenju i dijagnostici.

  • PETU

    Milan Gržan

  • Andrej Kanjer

    Bacc.radiol.techn.

  • , ,