Analys av plaster del 4

Analys on-line, ugnsåldring och riskanalyser

Denna del innefattar analys on-line som ger en tidigare indikation om plastens tillstånd i jämförelse med labbdata. Vi behandlar även ugnsåldring som är en relativt billig metod för att studera nedbrytning av plast. Riskanalyser och händelseanalyser nämns även i denna del.

  • Lennart Johansson

    Webinar Host

  • , ,