Optimera effekterna av ditt NPS-arbete
Ett kostnadsfritt webinar från MarketDirection - 19/1, kl 12.00-12.45

Tema: Öka kunskapen och förståelsen
​​​​​​​
för NPS-arbetet inom organisationen.

  • Pernilla Brouzell - NPS-expert

  • Johan Laudon - NPS-expert


  • Bota kunskapsbrister med smarta quizar 

    Det är vanligt att NPS-arbetet tappar effekt eller fart på grund av att medarbetare saknar kunskap och förståelse för helhet eller delmoment i lojalitetsarbetet. Det kan du råda bot på med hjälp av smarta quizar.

  • Hur du sprider kunskap & ökar förståelsen 

    Vi ger dig tips och effektiva case på hur du; utbildar, sätter NPS-arbetet i ett begripligt sammanhang och triggar medarbetarnas intresse att driva förändring utifrån kund - med hjälp av något så enkelt som smarta quizar.

  • , ,