Aktywności wspomagające dziecko w osiągnięciu optymalnego poziomu w zakresie samoobsługi

Termin: poniedziałek, 19 kwietnia 2021 r., godzina 18:00 - 19:30

  • mgr Monika Kroczek

    pedagog specjalny, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta ręki, nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, specjalista w zakresie edukacji i rewalidacji osób z niepełnosprawnością intelektualną.

  • , ,