Visual Solutions - Webinar

Webinar - Beheer het gehele woningonderhoudsproces digitaal


Over dit Webinar

Meer- of minderwerk onoverzichtelijk na uitvoering van onderhoud op woningen? Rapportages die scherper kunnen?
 
In dit Webinar zie je meer over het digitaal beheren van het gehele woningonderhoudsproces en ViOn-Uitvoering. Van inspectie opname tot uitvoering en het digitaal beheer van woningonderhoud gegevens.
 

  • Transparante en eenduidige verantwoording van het uitgevoerde onderhoud
  • Volledig staat van onderhoud direct beschikbaar
  • Duidelijkheid voor alle betrokken partners in de keten
  • Geert Dekens

    Accountmanager - Visual Solutions

  • Ernst Peter Tamminga

    CEO - Visual Solutions

  • , ,