GRATIS WEBINAR

Hvordan forstå og regulere følelser


Om webinaret

Følelser har fått økt oppmerksomhet de siste årene, både som gjenstand for psykoterapeutisk arbeid og som et populært tema i mediebildet. I det psykologiske fagfeltet har det vokst frem nye og spennende måter å jobbe med følelser på og følgelig en økt forståelse for hva følelser er, hvorfor vi har dem og hvordan vi regulerer dem.

Vil du vite mer om følelser? Ønsker du å bli bedre til å forstå, sette ord på og regulere følelsene dine? Dette webinaret ser nærmere på hvordan følelser som egentlig skal være til hjelp kan skape problemer og unødvendig smerte.

​​​​​​I dette webinaret lærer du mer om:

1. Sentrale følelser og hvilken funksjon de har
Her fremheves et utvalg av følelser som går igjen i faglitteratur og som sees på som sentrale for vår tilpasning. Dette inkluderer også eksempler på hvilken funksjon de har som feks varsle om fare og motiverer til handling.

2. Nærhet, avstand og konflikt i relasjoner 
Her skal vi se nærmere på følelser og relasjoner. Eksempelvis kan balansen mellom tilknytning og identitet ha betydning for behov og uttrykk av følelser i forhold. Noen nyttige verktøy trekkes frem, som effekten av å validere fremfor forsøk på å endre eller problemløse.

3. Når du ikke vil føle - unngåelsens bidrag til angst og forsvar 
Her tematiseres en vanlig årsak til følelsesmessige problemer, nemlig unngåelse. Vi kan ikke velge vekk følelser, men vi kan skape endring gjennom hvordan vi møter og håndterer dem. Unngåelse kan føre til at behov og ønsker blir utydelig for både oss selv og andre. Man kan i større grad forvrenge virkeligheten, misforstå andre og dermed handle på måter som på det beste er uhensiktsmessig og på det verste er smertefullt og problematisk.

4. Hvordan håndtere følelser / jobbe med dem i terapi 
​​​​​​​
Til slutt presenteres måter å regulere og håndtere følelser på der aksept står sentralt. I min erfaring kan det ligge noen misforståelser rundt aksept og følelsesfokuserte terapier. Aksept sier ikke noe om hvorvidt vi skal handle på følelsene. Målet er heller ikke å uttrykke det man til enhver tid føler. Det handler heller ikke om “katarsis” - å få en utblåsning av følelsen og dermed “lette på trykket”. Det handler heller om å øke bevissthet, forståelse, toleranse og utvide handlingsrommet i møte med følelser. Aksept gjør også krampaktige forsøk på å fjerne eller skjule følelser unødvendig. Istedenfor blir man flinkere til å balansere ulike behov uten å sabotere for oss selv eller andre, samt sette ord på følelser uten å være avhengig av andres aksept. Man kan bli mindre handlingslammet og oppleve økt vitalitet, mål og mening.

  • Psykolog Lars Husdal Dyngeland

    Foredragsholder

  • , ,