WEBINAR

Pandémia COVID-19,
dyslipidémie, kardiovaskulárne, ale aj iné riziká
5. máj 2020 o 17:00

webinár určený pre kardiológov,diabetológov, internistov

Odborným programom Vás naživo bude sprevádzať prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. a prihovoria sa Vám aj ďalší odborníci vo svojej oblasti s viac ako aktuálnymi témami.


 • Manažment zvýšeného kardiometabolického rizika
  – čo je dobré vedieť nielen pri pandémii COVID-19

  ​​​​​​​
  Prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. (chairman webináru) (15 min.)

 • Globálne riešenie pandémie COVID-19 – ako ďaleko sme od cieľa?
  MUDr. Tamara Milly, MBA (15 min.)

 • Vyhorenie – fenomén modernej doby? Prevencia – včasné rozpoznanie a riešenie
  MUDr. Peter Korcsog (15 min.)

 • Skúsenosti s novou fixnou kombináciou rosuvastatínu a ezetimibu
  Doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, PhD. (15 min.)

 • Čo ponúka alirokumab pre klinickú prax
  MUDr. Roman Margóczy (15 min.)

 • EDUprofiPHARM

 • prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.

 • MUDr. Tamara Milly, MBA

 • MUDr. Peter Korcsog

 • Doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, PhD.

 • MUDr. Roman Margóczy

 • , ,