İklim Kafe Konuşmaları - 11
“Başka Bir Kayıp ve Zarar Siyasetini Aramak: Kentsel İklim Adaleti ve İstanbul”

İklim Kafe Konuşmaları çevrimiçi / online webinar üzerinden devam ediyor!


İklim değişikliği alanında çalışan araştırmacı ve akademisyenler, iki ayda bir bu alandaki çalışmalarını özel bir konu çerçevesinde masaya yatırıyor. İklim Kafe Konuşmaları'nda iklim değişikliğiyle ilgili çeşitli konuları, politikadan atmosfer bilimlerine, ekonomiden psikolojiye kadar disiplinler arası bir ortamda tartışmak üzere bir araya geliyoruz.


İKLİM KAFE KONUŞMALARI - 11
NİSAN 2020

“Başka Bir Kayıp ve Zarar Siyasetini Aramak: Kentsel İklim Adaleti ve İstanbul”

Konuşmacı: Ethemcan Turhan - İsveç Kraliyet Teknoloji Enstitüsü, 2014/15 Mercator-İPM Araştırmacısı
Moderatör: Ümit Şahin - İklim Çalışmaları Koordinatörü


Küresel iklim krizine verilen yanıtların yetersizliği, iklim değişikliğinin etkilerinin çok katmanlı, sosyo-ekonomik olarak farklılaşmış ve çeşitli zamansal-mekansal boyutlar içeren doğasıyla birleşerek uyumu yeniden düşünmeyi kaçınılmaz hale getiriyor. Günümüzde uyumun limitlerinin aşıldığı noktalarda kaçınılmaz olarak gündeme gelen meselelerden birisi de kayıp ve zararlar ile bunların nasıl belirlenebileceği, önlenebileceği, önceliklerindirilebileceği ve tazmin edilebileceği. Küresel iklim rejimi, kayıp ve zararları artan biçimde gündemine alırken yerel ölçekte durumun benzer olduğunu söylemek güç.


KTH Çevresel Beşeri Bilimler Laboratuvarı tarafından yürütülen “Occupy Climate Change!” projesi, 5 şehirde (New York, Rio de Janeiro, İstanbul, Malmö ve Napoli) yerelden kent hakkı ve çevre adaleti hareketlerinin iklim değişikliği bağlamında uyum ve kayıp-zararlar meselelerini nasıl ele aldığı, taleplerinin ne olduğu, ne olabileceği ve bunun için müdahale imkanlarına odaklanıyor. Bu sunumda ilk olarak genel hatlarıyla iklim değişikliği bağlamımda kayıp ve zararlar tartışması sunulacak devamında ise İstanbul özelinde kent hakkı ve iklim aktivistlerince bu konunun nasıl algılandığı üzerinde durulacaktır.

Ethemcan Turhan Hakkında

Ethemcan Turhan, İsveç Kraliyet Teknoloji Enstitüsü (KTH), Bilim, Teknoloji ve Çevre Tarihi Bölümü, Çevresel İnsani Bilimler Laboratuvarında doktora sonrası araştırmacıdır. Bundan önce 2014/15 döneminde Mercator-İPM Araştırmacısı olarak çalışmıştır. Doktora ve yüksek lisansını Universitat Autonoma de Barcelona'da, lisansını ODTÜ'de tamamlamıştır. Araştırmaları Türkiye’de çevre hareketleri, iklim adaleti, enerji demokrasisi ve göç üzerine odaklanmaktadır. Akademik çalışmaları Frontiers in Energy Research, Applied Energy, Energy Research and Social Science, Turkish Studies, Sustainability Science, WIREs Climate Change, Global Environmental Change, Ecological Economics, Capitalism Nature Socialism, New Perspectives on Turkey ve Journal of Political Ecology dergilerinde yayımlanmıştır. Transforming Socio-Natures in Turkey: Landscapes, State and Environmental Movements (Routledge Environmental Humanities, 2019) adlı kitabın (Onur İnal ile birlikte) editörlüğünü yapmıştır.

  • Ethemcan Turhan

    İsveç Kraliyet Teknoloji Enstitüsü, 2014/15 Mercator-İPM Arastırmacısı

  • Ümit Şahin

    İklim Calısmaları Koordinatörü

  • , ,