​​​​​​​7. webinar u organizaciji SR ZRTD HKZR

Poznata izreka kaže kako kvaliteta našeg života ponajviše ovisi o načinu na koji komuniciramo s drugima. Da bismo povećali kvalitetu vlastitog života u svim aspektima, od privatnog do poslovnog važno je učiti kako komunicirati.

Komunikacijske vještine nužne su za izgradnju i održavanje odnosa kako unutar tima tako i prema pacijentima. Ako je komunikacija unutar tima dobra i kvalitetna to će se pozitivno odraziti i na odnos prema pacijentu.

Za stvaranje dobrog odnosa između pacijenta i zdravstvenog osoblja potrebno je osjetljivo i kompetentno vođenje razgovora što smanjuje rizik od nastanka nesporazuma i problema u komunikaciji.

​​​​​​​Za usješnu komunikaciju važna je usklađenost verbalnih i neverbalnih poruka kao i aktivno slušanje, a to je sposobnost da točno percipiramo što druga osoba proživljava te da joj ponudimo povratnu informaciju o tome što smo uočili.​​​​​​​

  • PETU

    Milan Gržan, bacc.radiol.techn.

  • Sandra Spudić, bacc.radiol.techn.

    Webinar prezenter

  • , ,