5. webinar u organizaciji SR ZRTD HKZR

Intrakranijske aneurizme lokalna su proširenja moždanih arterija uzrokovana hemodinamičkim čimbenicima i strukturnim promjenama arterijske stijenke. Aneurizme možemo klasificirati prema njihovoj morfologiji, veličini i lokaciji. Klasifikacijski, ali i drugi popratni čimbenici ovisit će o načinu liječenja iste. Tri su pristupa u provođenje liječenja intrakranijalnih aneurizmi, a to su kirurško liječenje, zatim endovaskularno liječenje
te konzervativno liječenje koje se sastoji od praćenja rasta i razvoja aneurizme te kontrole faktora rizika.

​​​​​​​Webinar prezentacija će se detaljno osvrnuti na endovaskularne metode s naglaskom na nove metode.
​​​​​​​

  • PETU

    Milan Gržan, bacc.radiol.techn.

  • Dario Gluvačević, mag.rad.techn.

    Webinar prezenter

  • , ,