Saioari buruz...  /   Sobre la sesion...

Bizkaiko Foru Aldundiak Silver Economyrentzat eta Nagusi Intelligence Centerrentzat duen estrategiaren esparruan, Mondragon Unibertsitateak adinekoen bizi-kalitatea hobetzen lagunduko duten hainbat espezializazio-programa diseinatu ditu.
Informazio-saioan, etorkizuneko aldaketa demografikoak mundu mailan izango duen erronka handiari erantzutera bideratutako bi prestakuntza teknologikoei buruz hitz egingo dugu.


En el marco de la estrategia de la Diputación Foral de Bizkaia para la Silver Economy y del Nagusi Intelligence Center, Mondragon Unibertsitatea ha diseñado varios programas de especialización que contribuirán a mejorar la calidad de vida de las personas mayores.
En la sesión informativa hablaremos sobre las dos formaciones tecnológicas orientadas a responder al
gran reto que presenta el futuro cambio demográfico a nivel mundial.
​​​​​​​

 • Silver Economyrentzako ekintzaileta teknologikoko Masterra

  • Silver taldearen baldintzetan eta beharretan murgilduko zara.
  • Haien beharretara bideratutako produktu eta zerbitzu berriak diseinatzen ikasiko duzu.
  • Negozio-ideia bat garatuko duzu, aurrez definitutako produktua edo zerbitzua merkatura eraman ahal izateko.

  E-maila:  [email protected]
  Telefonoa: 664266716

 • Máster en emprendimiento tecnológico para la Silver Economy

  • Te adentrarás en las condiciones y necesidades de colectivo Silver.
  • Aprenderás a diseñar novedosos productos y servicios orientados a sus necesidades.
  • Desarrollarás una idea de negocio para poder llevar al mercado el producto o servicio definido previamente.

  Email:  [email protected]
  Teléfono: 664266716

 • Adimen Artifizialeko Masterra, Osasunaren eta Silver Economyren sektoreko profezionalentzat

  • Adimen Artifizialean, Big Datan eta datuen analisian espezializatuko zara
  •  Gauzen Interneti eta irudien prozesamenduari buruz ikasiko duzu
  • Silver sektoreari zuzendutako proiektu bat diseinatzeko eta kudeatzeko gai izango zara, ezagutza eta erabakiak modu seguruan, legalean eta etikoan hartzeko aukera hobetuko duena.

  E-maila: [email protected]
  Telefonoa: 664266716

 • Máster en Inteligencia artificial para profesionales del sector salud y Silver Economy 

  • Te especializarás en Inteligencia Artificial, Big Data y análisis de datos
  • Aprenderás sobre el Internet de las cosas y el procesamiento de imágenes
  • Serás capaz de diseñar y gestionar un proyecto dirigido al sector Silver, que mejore el conocimiento y la toma de decisión de forma segura, legal y ética.

  Email: [email protected]
  Teléfono: 664266716

 • Arantxa Gonzalez de Heredia

  Mondragon Unibertsitatea

 • Beatriz Laskurain

  Mondragon Unibertsitatea

 • Unai Ayala

  Mondragon Unibertsitatea

 • Fermín Minguez

  Fullcare S.Coop

 • , ,