Waar komt winstlekkage in jouw bedrijf voor?

Doorlopend onderzoek
Eind oktober bracht Thexton Armstrong het nieuwe rapport 'Winstlekkage-onderzoek' 2015-2020 uit. Hierin staan de belangrijkste oorzaken van winstlekkage nader toegelicht. Uit grafieken valt af te lezen hoe deze oorzaken zich de laatste jaren hebben ontwikkeld, naar bedrijfsgrootte en type (dienstverlening, handel, productie). Vrijwel elke keer wanneer we onze (kosteloze) winstlekkage analyse van een onderneming maken, ziet (of zien) de betrokken ondernemer(s) in wat er aan de hand is. Veelal is de oorzaak niet een hele grote verrassing, maar de hoogte van de winstlekkage verrast vaak wel. Belangrijker misschien is het verschil van de zakelijke resultaten met persoonlijke doelstellingen. Juist dat vormt dan de motivatie om de winstlekkages aan te pakken.
​​​​​​​
​​​​​​​Ondernemerscafé
Winstlekkages en de oorzaken zijn voor ons gesneden koek omdat we dagelijks ondernemers en hun teams bijstaan om de gewenste verbeterlingen te realiseren. Dit doen we met als doel de gewenste bedrijfsgroei doelen (zoals proces, professionaliteit, omzet, winst) waar te maken. Zoals gezegd gebaseerd op de persoonlijke doelstellingen en soms is daar overdracht (op termijn) van het bedrijf er één van. In het online ondernemerscafé nemen we voorbeelden van de belangrijkste oorzaken door en lichten een tipje van de sluier op hoe je deze kan aanpakken.

  • Michiel van de Watering

    Michiel is een ervaren consultant met een achtergrond in marketing en strategie. Hij heeft een succesvolle carrière in het activeren van onbenut potentieel in bedrijven. De meeste ervaring heeft hij opgedaan bij dienstverlenende organisaties, maar deinst door zijn Horeca achtergrond niet terug om door te pakken in productie omgevingen

  • Wim Kerseboom

    Wim is een analytische, strategische doorzetter. Hij luistert gemakkelijk naar de wensen en eisen van de klant, die hij vervolgens moeiteloos in kaart brengt zodat hij samen met de klant de beste oplossing kan kiezen waardoor de klant zijn doelen kan bereiken. Hij denkt in oplossingen en mogelijkheden en is daarin creatief en pragmatisch.

  • , ,