BESPLATAN INFOSTUDHUB WEBINAR

Šest najbitnijih stimulansa u neuromarketingu


Iako je od nedavno postao popularan, neuromarketing izučava se već nekih 18 godina aktivno, dok se i pre konstrukcije kovanice neuromarketing (2002.) mogu pronaći istraživanja u vezi sa ovom oblasti.

Najveće zablude koje se vezuju za neuromarketing je pronalazak "dugmeta za kupovinu" u mozgu i njegova zloupotreba. Naravno, svaki neuromarketar bi voleo da ga pronađe, ali kompleksnost ljudskog mozga još uvek nije apsolutno poznata, pa dugme još uvek ne postoji.
​​​​​​​
Ali, ono što postoji jesu šest pokazanih stimulansa koji su dopadljivi mozgu i ono što je zanimljivo jeste da oni mogu da se primene u bilo kojoj oblasti života. Takođe, ukoliko se razumeju, otvaraju vrata kreativnosti i kreativnim tehnikama, samim tim i reklamne poruke postaju dopadljive, ne korisniku, već njegovom mozgu.

  • Nina Radojčić

    Webinar Host

  • Nikola Učur

    Webinar Host

  • , ,