Μετά το τέλος της Πανδημικής Κρίσης: Προκλήσεις και Προοπτικές για την Ευρώπη

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, τιμώντας και εκτιμώντας το σημαντικό έργο του κ. Μ. Σχοινά στον ευρωπαϊκό χώρο, διοργανώνει διαδικτυακή ομιλία-συζήτηση, κατά την οποία ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα αναπτύξει μέσω ειδικής-ανοικτής πλατφόρμας το θέμα «Μετά το τέλος της Πανδημικής Κρίσης: Προκλήσεις και Προοπτικές για την Ευρώπη».

  • European University Cyprus

    Webinar Host

  • Μαργαρίτης Σχοινάς, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

    Webinar Host

  • , ,