ONLINE KONFERENCIJA

XLIII Skupština i godišnji skup Srpskog arheološkog društva

O konferenciji:

Godišnji skup Srpskog arheološkog društva je najveći redovni skup arheologa u Srbiji. Ove godine Skup se održava on-line od 14. do 16. oktobra 2020. godine, u suorganizaciji sa Međuopštinskim zavodom za zaštitu spomenika kulture Subotica.

Rad na skupu će se odvijati u okviru pet redovnih sekcija i dve tematske sesije, i biće održano ukupno 56 izlaganja. Izlaganjima će pored stručne, moći da prisustvuje i najšira zainteresovana javnost.
​​​​​​​
Održavanje godišnjeg Skupa Srpskog arheološkog društva finansijski su podržali Ministarstvo kulture i informisanja i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

 • 14.10.2020. sreda
  10.00 – 14.15 / Sesija Nova arheološka istraživanja i projekti na prostoru severne Bačke i severnog Banata (N. Mirković Marić)
  14.15 – 14.45 / Pauza
  14.45 – 17.15 / Sekcija za srednjovekovnu arheologiju (M. Bugar)

 • 15.10.2020. četvrtak
  10.00 – 15.15 / Sekcija za praistorijsku arheologiju (D. Milanović)
  15.15 – 16.00 / Pauza
  16.00 – 18.45 / Sekcija za bioarheologiju (N. Miladinović Radmilović)

 • 16.10.2020. petak
  10.00 – 11.45 / Sekcija za zaštitu arheološkog nasleđa (A. Aleksić)
  11.45 – 12.15 / Pauza
  12.15 – 13.45 / Sesija Zaštitni arheološki radovi na trasi magistralnog gasovoda granica Mađarske - granica Bugarske u 2019. godini (A. Aleksić)
  14.15 – 14.45 / Pauza
  14.45 – 16.15 / Sekcija za klasičnu arheologiju (N. Gavrilović Vitas)

 • Srpsko Arheološko Društvo

 • Međuopštinski zavod za zaštitu spomenika kulture

 • , ,