FREE WEBINAR

Har du problem med en anställd som
​​​​​​​missköter sitt arbete? 


Arbetsrättsligt kan misskötsamhet sammanfattas som att anställd handlar eller beter sig på ett sätt som bryter mot anställningsavtalet. Hur gör man i dessa lägen? Hur hanterar man en anställd som missköter sig? Era frågor besvaras i detta webbinarie av Sinfs jurister Magnus Lindström och Jennie Nilsson

  • Sinf

    Webinar Host

  • Magnus Lindström

    Webinar Host

  • Jennie Nilsson

    Webinar Host

  • , ,