Slovenská lekárska komora v spolupráci so spoločnosťou LEKÁR, a. s., Sekcia magnetickej rezonancie pri skleróze multiplex (SRS) a Sekcia sclerosis multiplex Slovenskej neurologickej spoločnosti Vás pozývajú na odborný webinár:
Skleróza multiplex - medziodborový webinár 2020

prof. MUDr. PETER TURČÁNI, PhD.:
"Monitorovanie aktivity ochorenia SM"
MUDr. VÍŤAZOSLAV BELAN, PhD.:
"Novinky ACTRIMS-ECTRIMS z pohľadu rádiológa"
MUDr. TERÉZIA HRUBÁ:

"Prognóza a monitorovanie ochorenia SM - postavenie MR"
MUDr. MARIANNA VITKOVÁ:
"Nový pohľad na fenotypy SM"
MUDr. MONIKA DAŇOVÁ, PhD.:
"Farmakovigilancia liečby SM - Význam MR detekcie PML (progresívna multifokálna leukoencefalopatia)"
MUDr. VÍŤAZOSLAV BELAN, PhD.:
"Štandardný MR protokol a štandardný/štrukturovaný popis v diagnostike, prognóze a monitorovaní SM - v2_2020"
MUDr. PETER BLUSKA:
"Možnosti GENER.IO v štrukturovanom popise MR SM"

 • REGISTRÁCIA: v pravom dolnom rohu je potrebné najskôr odkliknúť tzv. "cookies", následne kliknúť na tlačidlo "REGISTROVAŤ" a vyplniť všetky povinné polia ku úspešnej registrácii.

 • Po úspešnej registrácii Vám príde na e-mail, ktorý ste zadali pri registrácii, link (preklik), prostredníctvom ktorého budete môcť webinár sledovať online a zapájať sa do diskusie cez chat.

  Svoje otázky do diskusie môžete zaslať aj vopred na e-mailovú adresu [email protected].
  Rovnako tak môžete urobiť aj v prípade akýchkoľvek nejasnotí.

 • U P O Z O R N E N I E

  Pre získanie kreditov je potrebné zúčastniť sa na webinári cez svoj jedinečný link! Kredity nie je možné uznať v prípade, ak sledujete webinár cez počítač iného lekára spolu.

  Kredity za účasť Vám budú po skončení webináru zapísané v priebehu nasledujúcich dní, o čom budete mailovo informovaní.


                                                                                            TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ.

 • LEKÁR, a. s.

  Vzdelávacie centrum SLK

 • prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD.

  garant programu

 • MUDr. Víťazoslav Belan, PhD.

 • MUDr. Terézia Hrubá

 • MUDr. Monika Daňová, PhD.

 • MUDr. Peter Bluska

 • MUDr. Marianna Vitková

 • , ,