FREE WEBINAR

Undvik höga sanktionsavgifter
- dokumentera mera!


Introduktion till systematiskt arbetsmiljöarbete

Känns det svårt och lite oorganiserat?
Vi är nog alla överens om att ingen ska behöva bli sjuk eller komma till skada på grund av sitt arbete. Att ha en god arbetsmiljö är en angelägenhet både för de anställda och arbetsgivaren, som har en skyldighet att uppnå en så tillfredsställande arbetsmiljö som möjligt för de som arbetar på företaget. Arbetsmiljöarbetet ska ingå i den naturliga verksamheten där arbetaren ska få komma till tals och arbetsgivaren kontinuerligt undersöker, genomför åtgärder och följer upp verksamheten. Det här behöver absolut inte vara krångligt Men vad är då en tillfredsställande arbetsmiljö och hur vet man om man har det eller inte?
Hur arbetar man för att nå en god arbetsmiljö om man inte har det, och hur underhåller man den goda miljön som man kanske redan har?
Det är precis det som är systematiskt arbetsmiljöarbete – att kontinuerligt kontrollera och åtgärda negativa faktorer så den goda arbetsmiljön behålls.
​​​​​​​
I detta webinarium ger Sinfs jurister Magnus och Jennie en introduktion i systematiskt arbetsmiljöarbete​​​​​​​

  • Sinf

    Webinar Host

  • Magnus Lindström

    Webinar Host

  • Jennie Nilsson

    Webinar Host

  • , ,