Akreditovan stručni sastanak prve kategorije

Merenje određenih parametara u apoteci u cilјu optimizacije terapije i pobolјšanja ishoda lečenja

 • 18:00 do 18:45
  Samokontrola šećerne bolesti-preduslov za odlaganje komlikacija
  ​​​​​​​Mag. farm. spec. Tatjana Milošević

 • 18:45 do 19:30
  Merenje određenih zdravstvenih parametara u apoteci u skladu sa Vodičem DAP
  ​​​​​​​Prof. dr Marina Odalović

 • 19:30 do 20:00
  Savetnik za dijabetes (prikaz slučaja iz prakse)
  Mag. farm. spec. Suzana Marinković

 • Prof. dr Marina Odalović

 • Mag. farm. spec. Tatjana Milošević

 • Mag. farm. spec. Suzana Marinković

 • , ,