Att upphandla byggentreprenader

Innehåll

Under hösten kommer vi på e-Avrop erbjuda en webbinarieserie avseende entreprenadupphandling. Vi kommer gå igenom entreprenadjuridik, standardavtalen uppbyggnad samt syft och tillämpliga upphandlingsregler.
​​​​​​​
I det första webbinariet kommer vi fokusera på  entreprenadupphandlingens  grunder.

  • Entreprenadformer, utförande eller total. AB eller ABT...

  • Upphandlingsfomer, delad, general. Mycket delad eller samordnad...

  • Ersättningsformer, fast pris eller löpande räkning...

  • Per Werling

    Webinar Host

  • , ,