BEZPŁATNE WEBINARIUM

Rozwijanie umiejętności społecznych

Zapraszamy na bezpłatne webinarium pt.
Rozwijanie umiejętności społecznych

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do psychologów, pedagogów, logopedów i terapeutów pracujących z dziećmi. Zapraszamy również studentów oraz rodziców.

Celem webinarium jest uporządkowanie wiedzy uczestników w zakresie umiejętności społecznych oraz rozwoju społeczno-emocjonalnego dziecka.

Podczas webinarium zaprezentowane zostaną przykłady gier, zabaw oraz ćwiczeń rozwijających umiejętności społeczne w każdym z 8 obszarów (emocje, normy społeczne, komunikacja, samowiedza i samoświadomość, asertywność, empatia i teoria umysłu, radzenie sobie z sytuacjami trudnymi, współpraca). Spotkanie będzie miało wymiar praktyczny tak, by uczestnicy otrzymali jak najwięcej wskazówek przydatnych w codziennej pracy.

Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający uczestnictwo
w szkoleniu.
 
Joanna Węglarz – psycholog, specjalista psychologii klinicznej, trener TUS, wykładowca akademicki, terapeutka EMDR, socjoterapeutka. Od kilkunastu lat pracuje z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi (w tym z autyzmem i zespołem Aspergera) oraz z dziećmi z problemami emocjonalnymi. Współautorka dwóch książek dotyczących Treningu Umiejętności Społecznych.
 
Dorota Bentkowska – psycholog, socjoterapeuta, trener TUS. Założycielka gabinetów terapeutycznych „Błękitna Chatka” w Gdyni i Gdańsku. Prowadzi zajęcia terapeutyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Współautorka dwóch książek dotyczących Treningu Umiejętności Społecznych.

  • Joanna Węglarz

    PRELEGENTKA

  • Dorota Bentkowska

    PRELEGENTKA

  • Joanna Sasinowska

    REPREZENTANTKA GRUPY WYDAWNICZEJ HARMONIA

  • , ,