ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ И ОБРАЧУН ПОРЕЗА НА ДОБИТ ЗА 2020. ГОДИНУ

БЕСПЛАТНИ ДВОДНЕВНИ ONLINE СЕМИНАР (WEBINAR)

ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ И
ОБРАЧУН ПОРЕЗА НА ДОБИТ ЗА 2020. ГОДИНУ​​​​​​​

 


Четвртак 21.1.2021 од 9.00 до 13.00 часова:
Годишњи финансијски извештај за 2020. годину
1. Измене у вези са састављањем финансијског извештаја за 2020. годину
2. Процењивање позиција Биланса стања и Биланса успеха и обавезни обрачуни који се раде на крају године
3. Примена нових МСФИ 9, МСФИ 15 и МСФИ 16
4. Актуелне пореске теме


Петак 22.1.2021 од 9.00 до 13.00 часова и
Петак 22.1.2021 од 13.15 часова:

Обрачун пореза на добит за 2020. годину
1. Обрачун пореске амортизације за 2020. годину
2.Усклађивања у пореском билансу ПБ 1, порески подстицаји, утврђивање коначне пореске
обавезе и аконтација – најчешћа питања и дилеме из праксе
3.Специфичности обрачуна пореза на приход од самосталне делатности код предузетника
(обрасци ПБ 2 и ППДГ-1С) и недобитних организација
4. Одговори на питања


У случају проблема са логовањем и других техничких проблема можете нам се обратити на мејл   [email protected]  или на тел. 011/3209-656. Снимак вебинара биће постављен и на YouTube платформи.

 • Др Ратомир Ћировић

  Предавач

 • Иван Антић

  Предавач

 • Др Милан Неговановић

  Предавач

 • Душан Поповић

  Предавач

 • Горан Лазовић

  Предавач

 • , ,