Gratis webinarium

Lärande förbättringsarbete

Denna gång kommer vi diskutera hur vi kan få vetenskapliga metoder som Kaizen och PDCA att fungera i praktiken.
​​​​​​
Genom enkla metoder som att visualisera tankeprocessen, lägga ansvaret på rätt nivå och ställa rätt sorts frågor kan vi förbättra vår metodik i hela organisationen.

✅​​​​Enkla metoder som alla kan använda för att få en mer vetenskaplig metodik i förbättringsarbetet

✅Lärande arbetssätt i problemlösning och hantering av avvikelser

✅Vetenskapligt tänkande för att nå strategiska mål  

  • , ,